Skip to main content

Towards a Strong Spin Orbit Coupling Magnetoelectric Transistor

Peter A. Dowben, Christian Binek, Kai Zhang, Lu Wang, Wai-Ning Mei, Jonathan P. Bird, Uttam Singisetti, Xia Hong, Kang L. Wang, and Dmitri Nikonov

 • SSCS
  Members: Free
  IEEE Members: Free
  Non-members: Free
  Pages/Slides: 9

More Like This

 • SSCS
  Members: Free
  IEEE Members: $11.00
  Non-members: $15.00
 • SSCS
  Members: Free
  IEEE Members: $8.00
  Non-members: $15.00
 • SSCS
  Members: Free
  IEEE Members: $11.00
  Non-members: $15.00